Glavna dejavnost podjetja je vzdrževanje strojnih naprav v energetskih objektih in drugih predelovalnih podjetjih ter proizvodnja in obdelava kovinskih izdelkov. V našem sestrskem podjetju KSS izdelujemo opremo in rezervne dele za industrijo ter druge namenske izdelke po naročilu.

Proizvodna področja

                  podrocja4podrocja5

Vzdrževanje

Naš največji naročnik je  Termoelektrarna Šoštanj, kjer opravljamo dela na naslednjih področjih:

        welding8

 • vzdrževanje prašno-kurilnega sistema (ohišja mlinov s sejalniki, vpadni kanali premoga, kanali povratnih dimnih plinov s tesnili in vpetjem, prahovodi s pripadajočimi loputami in tesnili, prašni gorilniki), ki obsega preglede naprav in zamenjave izrabljenih ali kako drugače poškodovanih sestavnih delov mlinov ter izdelavo in pripravo rezervnih delov od razreza, strojne obdelave in varjenja,
 • varilska, cevarska in ključavničarska dela na energetskih napravah (zamenjave oziroma odprave netesnosti na področjih ocevja aktivnih delov kotlov, vključno s termično obdelavo oziroma žarjenjem; področje materialov 15Mo3, 13CrMo44, 10CrMo910 in X20CrMoV121; dimenzijska področja varjenja so od Φ26,9 mm do Φ550 x 25 mm) ter varilska dela na področju vodno parnih sistemov, kot so parovodi, armature ter ostali cevovodi,
 • pomožna dela pri obratovanju blokov 1-5  na kotlovskem in turbinskem delu energetskih naprav, transportu pepela in tehnološki pripravi vode,
 • vzdrževalna dela na področju transporta pepela, ki obsega hidravlični odplav žlindre, pnevmatski transport grobega pepela izpod konvekcijskih lijakov in elektrofiltrov. 

Posamezni izvedeni projekti v TE Šoštanj:

 • izvedba letnih remontov na blokih 1-5 od leta 2002 dalje
  Remont-mlinov-B1_1   Remont-mlinov-B1_2
 • izdelava in montaža novih rotorjev mlinov Φ1650 mm in Φ2750 mm na blokih 3 in 4 
 • zamenjava cevovoda oksi zraka in vbrizgalnih šob v pralniku B4
  B4_1 B4_2
 • izdelava in montaža raznih transportnih sistemov in procesnih cevovodov
  montaza_cevovoda   montaza_cevovoda2
 • izdelava raznih jeklenih konstrukcij
    konstrukcije1   konstrukcije2  

Opravljanje navedenih del zahteva izkušnje ter določeno strokovno usposobljenost, in sicer:

 • smo vpisani v imenik projektnih podjetij pri IZS za izvajanje in projektiranje strojnih delov naprav,
 • imamo certificirane varilce po varilskih normah SIST EN 287-1 za postopek elektro obločnega varjenja (E 111), TIG (141) in MAG,
 • smo usposobljeni za upravljanje z mostnimi dvigali in ostalo ročno dvižno delovno opremo,
 • smo opremljeni z raznim orodjem za izvajanje zahtevnih montažnih del, posedujemo orodje, kot so varilni aparati za različne postopke varjenja, hidravlična in verižna dvigala ipd.,
 • imamo urejeno dokumentacijo za opravljanje del (od raznih odločb do rednih zdravniških pregledov in usposabljanj s področja varnosti in zdravja pri delu),
 • imamo pridobljena certifikata ISO 9001 in ISO 14001 v letu 2005.

  image335image2662  

 

več slik...