Družba je bila ustanovljena leta 1999 za opravljanje inženiringa, strojegradnje, storitev in trgovine.

Osnovna dejavnost je vzdrževanje strojnih naprav v energetskih objektih in drugih industrijskih podjetij ter izdelava in montaža opreme na termoenergetskih sistemih za proizvodnjo toplotne in električne energije.

Usposobljeni smo za zahtevna ključavničarska, varilska in cevarska dela. Naši varilci so certificirani po varilskih normah SIST EN 287-1 za postopek elektro obločnega varjenja (E 111), TIG (141) in MAG.

Poleg vzdrževanja izdelujemo transportne ter druge tehnološke sisteme od faze načrtovanja do končne izdelave in predaje naročniku. 

Od leta 2005 pa imamo vzpostavljen tudi certificiran sistem vodenja kakovosti in sistem upravljanja z okoljem  ISO 9001 in 14001 za področje vzdrževanja strojnih naprav v energetskih objektih.

Poleg vzdrževalno-remontnih del se ukvarjamo tudi s proizvodnjo in obdelavo kovinskih izdelkov. V našem sestrskem podjetju KSS izdelujemo opremo in rezervne dele za industrijo ter druge namenske izdelke po naročilu.

Leta 2006 smo sodelovali pri izločitvi profitnih centrov SIPO in INOKS iz invalidskega podjetja HTZ Velenje I. P. d.o.o. ter pri ustanovitvi samostojnih družb Sipoteh d.o.o. (proizvodnja in servisiranje rudarske opreme) in Robinoks d.o.o. (proizvodnja izdelkov iz nerjavečega jekla). V obeh podjetjih smo prevzeli pomemben lastniški delež.

Pri povečanem obsegu del (ob večjih remontih naprav) ter pri izvajanju specialnih del, ki zahtevajo specifična znanja in orodja, sodelujemo z različnimi izvajalci.

Prihodnost družbe vidimo v povezovanju s sorodnimi družbami, ki so usposobljene za zahtevna dela podobnih tehnoloških procesov.


vizitka

skoziCas_small
o_podjetju