V podjetju se zavedamo, da s svojo dejavnostjo povzročamo vplive na okolje, in sicer:

 • s porabo energentov, vode in drugih surovin,
 • z raznimi drugimi odpadki ter hrupom zaradi delovanja naprav. 

        okolje

Vseskozi se zavedamo odgovornosti do družbenega ter naravnega okolja in imamo pod nadzorom vse pomembne okoljske vidike.

Z uvedbo sistemov ravnanja z okoljem se obvezujemo, da bomo:

 • še naprej nenehno izboljševali odnos do okolja in preprečevali onesnaževanje,
 • izpolnjevali zahteve veljavne zakonodaje in lokalne skupnosti,
 • zmanjševali verjetnost okoljskih nesreč,
 • pri določanju ciljev pretehtali tudi stališča zainteresiranih strank,
 • ločeno zbirali odpadke na samem izvoru,
 • racionalno izrabljali energente in surovine ter uporabljali snovi, ki imajo manjši vpliv na okolje. 

Med glavne cilje naše družbe smo si postavili doseganje kakovosti po mednarodnih standardih. Celoten sistem smo razdelili po naslednjih načelih:

 • odgovornosti za izvajanje nalog ter s tem povezana pooblastila so nedvoumno določena,
 • odgovornost za doseganje ciljev kakovosti in ravnanja z okoljem je sestavni del osnovnih zahtev za realizacijo posameznih nalog,
 • odgovornost posameznika, naj bo na vodilnem, vodstvenem ali izvajalskem delovnem mestu je doseganje ciljev kakovosti in ravnanja z okoljem, seveda v skladu z njegovimi osnovnimi odgovornostmi in pooblastili,
 • zadostitev zahtevam naših kupcev, uspešno poslovanje družbe, zagotavljanje zadovoljstva zaposlenih,
 • doseganje optimalnega izkoriščanja finančnih sredstev ter ravnenje vsakega posameznika po načelu dobrega gospodarja.